It’s all in the game projesi katılımcı listesi sonuçları

10-17 Kasım 2014 tarihleri arasında Riga, Letonya’da gerçekleştirilecek “It’s all in the game” projesi asil ve yedek listesi Yönetim Kurulu kararına göre aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Asil Pasaport Türü Yedek Pasaport Türü
Doğa AKKOÇ Bordo Utku AÇIKGÖZ Yeşil
Nihat Yılmaz ŞİMŞEK Bordo Nergis KAHRAMAN Yeşil
Cenk BAŞBÜLBÜL Bordo Özkan SANCAK Yeşil
Hazal KARAMAN Bordo Emine Begüm KELEŞ Yeşil

Açıklama: Derneğimiz Yönetim Kurulu kararı gereği, başvuran adaylar arasından yurtdışına gençlik değişimi projesine gitmek üzere seçilen asil ve yedek katılımcılar arasında bordo pasaport sahibi olanlar ve daha önce yurt dışı tecrübesi olmayanlar öncelik kazanmışlardır
.

Yaşayan Kütüphane-Living Library

 YAŞAYAN KÜTÜPHANE

Yaşayan Hikayeler Gençlik Grubu ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Yaşayan Kütüphane-Living Library projesi ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

Yaşayan Kütüphane fikri ilk olarak Kopenhag’da yerleşik “Şiddeti Durdurun” (Foreningen Stop Volden) isimli bir gençlik örgütü tarafından geliştirildi ve 2000 yılındaki Roskilde Festival alanında ilk kütüphane kuruldu. Avrupa Konseyi desteği ile 2001 yılında Budapeşte’de Sziget Festival’inde kütüphanenin tekrar kurulması sağlandı. O tarihten bu yana her yıl Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki bir çok festivalde ve çok sayıda gencin bir araya geldiği başka toplanmacalarda da kurulmaya devam etti… Biz; Living Stories -Yaşayan Hikayeler Gençlik grubu, İnsan haklarına, insan onuruna saygıyı,kişilere ve gruplara ayrımcılığa yol açan önyargılarla ilgili farkındalık yaratmayı ve yapıcı diyaloglara olanak sağlamayı, günlük hayatta bir araya gelme fırsatı bulamayan insanları kişisel deneyim paylaşımına dayalı bir düzlemde buluşturmak, birtakım etnik,kültürel,mesleki,dini,sağlık,cinsel kimlik ve benzeri özellikleri nedeniyle toplumda haklarında önyargılar bulunan ve önyargılar nedeniyle zaman zaman ve muntazam ayrımcılıkla karşı karşıya kalan kişilere toplumsal hayata kazandırmaya inanan ve ayrıca toplumdan soyutlanan ve hor görülen grupları topluma entegre etmenin, sosyal içermenin ve değişimin gençlerin öncülüğünde gerçekleşeceğine, toplumdaki Sivil Toplum Kuruluşları ve devlet yetkililerince de desteklenerek bu sorunların ortadan kaldırılabileceğine inanan ve ve bu amaçlar çerçevesinde çalışan Türkiyenin farklı yerlerinden farklı sosyal çevrelerden bir araya gelen gençlerin oluşturduğu bir gençlik grubudur. Bu amaçlarımıza ulaşmak için; gençlerde sosyal sorumluluk konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuda STKların ve Kamu kurum ve kuruluşların yürüttüğü toplumsal kalkınma, dayanışma, sosyal içerme ve pozitif değişimi hedefleyen sosyal sorumluluk faaliyetlerini desteklemek, gençleri sosyal sorumluluk sahibi, insan haklarına saygılı, özgüven sahibi, farklılıkları zenginlik olarak gören bireyler olmaları yolunda destekleyen eğitimlerle güçlendirmek, farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü destekleyen ve farklı toplumsal konulara duyarlılığı arttıran ve gündeme taşımayı hedefleyen etkinliklerle gençlerin hareketliliğini sağlamak, toplumsal eşitsizliğe karşı daha eğitimli ve liyakat sahibi gençler için fırsatlar yaratılmasına katkıda bulunmak, onların sesinin duyulmasını yardımcı olmak maksadıyla çeşitli etkinlikler, konferanslar, eğitimler, duyurular, tiyatro, drama, skeçler, cine forumlar gibi etkinlikler düzenlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda, Mersin’den gelen toplum tarafından dışlanmaya maruz kalmış gençlerin topluma entegrasyonu konusunda ve söz konusu ayırımcılık karşısında bir nebze de olsun biz gençlerin ve diğer yetkili kişilerin ilgisini çekmek ve bu sorunların çözülmesine katkıda bulunmak amacıyla yurtdışından gelecek katılımcılarla beraber bu konular üzerinde ”Yaşayan Kütüphane” ve içerdiği kitaplar sayesinde fikir alışverişinde bulunmak, çeşitli görsel etkinlikler düzenlemek; yerel, ulusal ve ulus ötesinden gelen gençleri bilinçlendirmek için faydalı olacağına yürekten inandığımız bu projeyi grup üyelerimiz ve yurtdışındaki ortaklarımız ile yazmaya ve uygulamaya karar verdik.

AB Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından hibe verilmesi için onaylanan projemiz 14-22 Nisan 2014 tarihleri arasında Mersin’de Grand Aydın otelde gerçekleşmektedir. Projemizin konusu itibariyle, yerelde dışlanmaya ve çeşitli sorunlara, sıkıntılara maruz kalmış kitaplarımızla 18 Nisan 2014 Cuma saat 15.00-18.00 arası ve 20 Nisan 2014 Pazar günleri Mersin İl Halk Kütüphanesi’nde buluşacağız.

Katılım herkese açıktır.

 

 

 

İşsizlik

Hürriyet’ten Şebnem TURHAN’ın haberi

2012’in 11 ayında 1 milyon 2013’te ise sadece 193 bin kişi iş buldu.

Türkiye ekonomisinin 2013’teki zayıf performansı istihdama da darbe vurdu. 2013’ün 11 ayında ekonomi sadece 193 bin yeni istihdam yaratabildi. Bu rakam 2012 yılının yalnızca beşte biri.

İŞSİZLİK oranı Kasım 2013’te yeniden yüzde 9.9’a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı 2012’nin kasım ayına göre 0.5 puan artarken mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı da yüzde 9.9 oldu. Ekonomide beklenen düşük büyüme istihdamın da zayıf bir performans göstermesine neden oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2012’nin ilk 11 ayında 1 milyon 18 bin istihdam artışı yaşanırken 2013’te bu rakam 193 bin kişide kaldı. 11 ayda Türikye ekonomisi sadece 193 bin yeni istihdam yaratabildi.

HİZMET SEKTÖRÜ ÖNDE

TÜİK verilerine göre kasımda mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda bir önceki döneme göre 70 bin artış, işsiz sayısında ise 5 bin kişilik azalış görüldü. İşgücüne katılma oranı yüzde 50.7’ye yükseldi, istihdam oranı yüzde 45.7 seviyesinde gerçekleşti. Kasımda işsizlik oranı, ekim ayına göre değişmedi. Söz konusu ayda mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik yüzde 9.9 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 51 bin kişiyle hizmet sektöründe görüldü.
Kasım ayında istihdam piyasasında son döneme kıyasla göreceli bir toparlanma olmasına karşın hala istihdam yaratılmasında güçlü bir seyir gözlenmiyor. Önümüzdeki dönem için, PMI istihdam endeksi ve Merkez Bankası iktisadi yönelim endeksi istihdam piyasasında bir toparlanmadan ziyade bozulmanın yavaşlayacağına işaret ediyor. İşsizlik oranında hükümetin 2013 için yıl sonu hedefi yüzde 9.5. Ancak gelişmeler işsizliğin yüzde 10’a yakın bir oranla yılı tamamlayacağına işaret ediyor.

Kamuda istihdam 3.3 milyon

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2013 yılı 4’üncü döneminde toplam kamu istihdamı 2012 yılının aynı dönemine göre yüzde 3.2 oranında artarak 3 milyon 320 bin kişi oldu. Kayıt dışı çalışanlar 3,4 puan azaldı. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Kasım 2013’te bir önceki yılın aynı ayına göre 3,4 puan azalarak yüzde 35.1 olarak gerçekleşti. Tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı, söz konusu dönemde yüzde 84.2’den yüzde 82.2’ye, tarım dışı sektörlerde yüzde 24.2’den 21.4’e geriledi. Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ücretli veya yevmiyeli çalışanların oranı ise 2.9 puan azalarak yüzde 19’a düştü.

11 aylık istihdam (bin kişi)
2012 1.018
2013 193

Yüzde 9.9
Kasım 2013 işsizlik oranı

28.3 milyon
Kasım 2013 toplam işgücü

25.5 milyon
Kasım 2013 toplam istihdam

2.8 milyon
Kasım 2013 toplam işsiz sayısı

685 bin
1 yıl ve daha fazla süredir iş arayanlar

851 bin
İş bulamayan genç sayısı

11 ayda istihdam nasıl arttı (bin kişi)

2013
Toplam istihdam 193
Tarım -243
Sanayi 71
İnşaat 67
Hizmetler 299

2012
Toplam istihdam 1018
Tarım 142
Sanayi 113
İnşaat 136
Hizmetler 627

Arındırılmamış işsizlik rakamları

2012 Kasım 2013 Kasım
İşgücü (bin) 27.951 28.227
İstihdam (bin) 25.291 25.443
İşsiz (bin) 2.630 2.784
İşgücüne katılım (%) 50,7 50,5
İstihdam oranı (%) 45,9 45,5
İşsizlik oranı (%) 9,4 9,9
Tarım dışı işsizlik (%) 11,7 12,0
Genç işsizliği (%) 18,8 19,3
İşgücü dışı (bin) 27.162 27.707

ERASMUS+

Solar Solidarity exposition at the EC

Bilindiği üzere Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları 2007-2013 yıllarını kapsamaktaydı. 2013 yılının sonlarına doğru da yeni sistemin nasıl olacağı, nasıl devam edeceği, ne gibi yeniliklerin geleceği tartışılır olmuştu. Ve beklendiği üzere, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları Erasmus+ çatısı altında toplanarak 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlandı ve Aralık ayından itibaren kılavuzuna ulaşılmaya başlandı.

Bir çok yenilikten söz etmek mümkün yeni programda. Öncelikle, eğitim/öğretim ve gençlik alanına bir de spor dahil edildi. Yeni programa göre, spor üzerine hazırlanmış projeler, dopingle mücadele gibi spor ve temiz spor amaçlı projeler de AB tarafından hibe edilecek.

Erasmus+ programından yararlanacak ülkeler:

  • AB üyesi ülkeler
  • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye)
  • Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)

Yeni program ile proje başvuru tarihleri de değişti.

Round 1: 17 Mart 2014  -      1 Haziran – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında uygulanabilir.

Round 2: 30 Nisan 2014  -    1 Ağustos 2014 – 28 Şubat 2015 tarihleri arasında uygulanabilir. 

Round 3: 1 Ekim 2014  -       1 Ocak – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında uygulanabilir.

Program kılavuzu İngilizce olarak Türk Ulusal Ajansı’nın www.ua.gov.tr adresinde mevcuttur. Programın detayları ve başvuru formları yayınlandıkça biz de sitemizden paylaşmaya devam edeceğiz.

Labour 4 Youth – Gençlik için İş Gücü

1004879_146474758889176_1013926398_n

GENÇLİK için İŞ GÜCÜ – LABOUR 4 YOUTH

Dünyamız işsizlik sorunu ile karşı karşıya uzun zamandır ve birçok ülke bu krizle başa çıkamıyor. Özellikle gençleri etkileyen işsizlik, hükümetler tarafından göz ardı edilen, konuşulmayan bir sorun olarak gün geçtikçe artarak devam ediyor.

ILO (uluslar arası Çalışma Örgütü)’nun genç işsizliği tanımına göre; 15-24 yaş arasında aktif olarak iş arayan ve istihdam sağlamamış kişiler genç işsiz olarak değerlendirilmektedir. Genç işsizliği ve fırsat yoksunluğu; tüm ülkelerin ortak sorunudur. Küresel krizden ötürü gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere işsizlik gün be gün tüm dünyada artmaktadır. Avrupa’da yaşanan ekonomik krizlerden ötürü işsizlik oranları artmaktadır. İspanya’da genç işsizliği oranı %50, Yunanistan’da %60, İtalya’da %40 oranlarında tespit edilmiştir. TÜİK verilerine göre de Türkiye’de genç işsizliği %20 civarındadır.

Gençlerin maruz kaldığı bu işsizlik sorunu, onların sosyal, kültürel ve psikolojik yaşamlarını da etkilemektedir. Gençler, sosyalleşme, kültür aktiviteleri düzenleyip katılamamakta ve varsa hala anne-babaya bağımlı olarak yaşamak da en çok psikolojilerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Gençlik Programları kapsamında AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından hibe edilen “Labour 4 Youth-Gençlik için İş Gücü” isimli, 6-13 Temmuz 2013 tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirdiğimiz Eylem 3.1 Eğitim kursu projemizle genç işsizliği neden ve sonuçlarını tartışmayı, farklı ülkelerdeki genç işsizliği oranlarını öğrenmeyi, işsizlikle mücadelede iyi örneklerin öğrenilmesi, sosyal dışlanma açısından genç işsizliğine bakabilmeyi, insan olarak haklarımız hakkında bilgilenmeyi ve işsizlikle mücadelede neler yapacağımızı tartışmayı hedefledik. İspanya, Romanya, İsrail, Moldova, Makedonya, Letonya, İtalya ve Türkiye’den katılan 24 katılımcı, eğitmenimiz Hasan AÇAN ve yasal temsilcimiz Damla ELDELEKLİOĞLU ile hedeflerimiz doğrultusunda verimli ve etkili bir proje sonlandırdık.

Bu projenin sonunda;

  • Katılımcılarımız Dünya’daki ve Avrupa’daki genç işsizliğinin nedenlerini tartıştılar.

Bu tartışmanın sonucunda; küresel ekonomik kriz, başarısız eğitim sistemi, istenilen iş gücü ile belirlenen ücret arasındaki tutarsızlık, vasıf uyuşmazlığı, hakların tanınmaması, askeri harcamalara gereksiz ve fazla bütçe ayrılması, yetkililerin gerekli önlemleri almaması ve yeterli mücadelenin yapılmaması genç işsizliğinin nedenleri olarak belirlenmiştir.

  • Katılımcılarımız genç işsizliğinin sonuçlarını tartıştılar.

Bu tartışmanın sonucunda; genç işsizliğinin sonucu olarak sosyal dışlanma, umutsuzluk, psikolojik sorunlar, kayıt dışı ve sağlıksız çalışma koşulları, çalışma haklarının çiğnenmesi, işsizlik neticesinde ortaya çıkan mesleki becerilerin aşınması, yoksulluk, boşanmaların artması, alkol ve madde bağımlılığında artış, suç işleme ve intihar eğilimlerinin artması işsizlik ve genç işsizliğinin sonuöları olarak ortaya çıkmıştır.

  • Katılımcılarımız genç işsizliği ile mücadele yöntemlerini tartıştılar.

Yasal düzenlemeler, eğitim bu sorunu çözmekte yeterli değil iyileştirilmeler yapılmalı, rehberlik/iş bulma ve eşleştirme kurumlarının kurulması/artırılması/daha etkili işler hale getirilmesi, sosyal güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, yeni iş alanlarının oluşturulması mücadele yöntemleri olarak belirlenmiştir.

  • İyi örnekler tartışılmıştır.

Ülkemizde işsiz insanların uygun iş bulmasına yardımcı olan İŞKUR tanıtılmış ve Mersin İŞKUR’a (http://www.mersiniskur.gov.tr/) gezi düzenlenmiştir. İŞKUR’un nasıl çalıştığı ve ne gibi aktiviteler düzenlediği İŞKUR yetkilileri tarafından anlatılmıştır. Ülkemizde sağlanan hibeler ve destekler ile gençlerin sosyalleşmesi için yapılan/düzenlenen organizasyonlar aktarılmıştır. Aynı zamanda, diğer ülkelerde ne gibi faaliyetlerin düzenlendiği de diğer katılımcılar tarafından anlatılmıştır.

Proje uygulama fotoğrafları için : http://www.soged.org/pictures/labour-4-youth-genclik-icin-is-guc-projesi-fotograflari/

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1857 yılında New York’taki kadınların eşitsizliğe, dışlanmaya, aşağılanmaya karşı baş kaldırması ile başladı kadın hareketleri. Erkeklerden daha düşük ücret alıp daha fazla çalışmalarına ve insanlık dışı çalışma koşullarına maruz bırakılmalarına bir tepki olarak 40.000 işçinin ayaklanması ile başladı kadın hareketleri.

Yıl 1857 yani 19. Yüzyıl idi..

Yıl 2013 yani 21. Yüzyıl.. Üzerinden 156 yıl geçti, bir buçuk asır..

Peki ne değişti?

Kadın hala eşitsizliğe maruz.

Kadın hala dışlanıyor.

Kadın hala aşağılanıyor.

Ve yetmiyor,

Kadın tacize uğruyor,

Kadın tecavüze uğruyor.

Türkiye’de her gün ortalama 4 kadın adına “namus, töre” denilerek vahşice katlediliyor. Dünya’da her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor.

Süper güç Amerika Birleşik Devletleri’nde her 90 saniyede bir kadın tacize veya tecavüze uğruyor. Ve bu cinsel saldırılar gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın iken tüm dünyaya da yayılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda defalarca vahşet haberlerini duyduğumuz Hindistan’da ise 1953’ten bu yana tecavüz vakalarında yüzde 873 oranında korkunç bir artış kaydedilmiştir. Tecavüz olaylarındaki artış cinayetlerin oranını geride bırakmaktadır.

Ne yazık ki dünya kadın nüfusunun %10’u hayatlarının bir noktasında tecavüze maruz kalıyor.

Her 4 kız çocuğunun biri 18 yaşına gelmeden cinsel istismar veya tecavüzle karşılaşıyor.

Tecavüze uğrayan kadınların %54’ü bunu 18 yaşına gelmeden yaşıyor.

Güney Afrika’da her gün 147 kadın tecavüze uğramaktadır.

Fransa’da her yıl 25.000 kadın tecavüze uğramaktadır.

Türkiye’de her 4 saatte bir tecavüz veya tecavüze yeltenme suçu işlenmektedir.

Bunlar kayıtlara geçen durumlar, vakalar..

Peki ya kayıtlara geçmeyen, geçemeyen, üstü hunharca kapatılan, vahşice katledilen ve ne varlıklarının ne yokluklarının değeri olan kadınlar?

Bu satırlar yazılıp bu düşünceler kelimelere dökülürken bir kadının daha şiddete maruz kalmadığı ya da cinsel istismara uğramadığı dileği ile, kadınların da bir birey bir insan olduğunu dünyaya anlatabilmek ve eşit şartlarda yaşayabilmek uğruna canından olan kadınlarımızın anısına bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!!