Hakkımızda

Sosyal Gelişim ve Eğitim Derneği SOGED

Sosyal Gelişim ve Eğitim Derneği-SOGED kar amacı gütmeyen, ırk, dil, din, cinsiyet gibi ayrımcılıklar yapmayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Misyon:

Eğitim, kişisel ve mesleki gelişim, insan hakları ve uluslararası işbirliği yolu ile yerel halkların sürdürülebilir gelişimini ve kalkınmasını destekleyip teşvik etmektir.

Vizyon:

Dünya barışı ve evrensel eşitlik için eğitim yolu ile sosyal ve insan gelişimi alanında küresel çapta bir kurum olmaktır.

Hedefler:

 1. Bireysel, toplumsal ve küresel büyümeyi sağlamak için ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her insanın eğitimini ve gelişimini desteklemektir.
 2. Ayrımcılığın her türü ile mücadele etmektir.
 3. Kişiler ve STK’lar arasında uluslararası diyaloğu teşvik etmektir.
 4. Eşit bir dünyada yaşamak için barış, şiddetsizlik ve insan haklarını desteklemektir.
 5. Ülkeler arasında uluslararası işbirliğini sağlamaktır.
 6. Çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve yaşlıların kültür, barış, şiddetsizlik, insan hakları, aktif vatandaşlık, sosyal dahil olma, işbirliği, dayanışma vb yolu ile eğitilmelerine ve sosyal, kişisel ve profesyonel anlamda gelişmelerine katkıda bulunup yaygınlaştırarak bireysel, toplumsal ve küresel kalkınmaya katkı sağlamaktır.
 7. Avrupa, komşu ülkeler ve tüm dünya genelinde gençler arasında karşılıklı hoşgörü ve anlayışı teşvik etmek; işbirliği ve dayanışma fikirlerinin geliştirilmesi yönünde çeşitli çalışmalar yapmak ve “Avrupalılık” bilincini gençler arasında yaymak; gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak; dünya genelindeki oluşumlardan haberdar olup buna katkıda bulunmaktır.

 

Derneğimizin Faaliyet Alanları:

 1. Yerel, ulusal ve uluslararası alanda gönüllülük bilincini aşılayarak gönüllülük aktivitelerini teşvik etmek.
 2. Yaygın ve örgün eğitimde kullanılmak üzere eğitim, kültür, barış, insan hakları, kültürlerarası dayanışma, vatandaşlık, işbirliği vb konularında var olan yöntem ve araçları geliştirmek ve yeni yöntem, araç gereç geliştirmek.
 3. Yaygın ve örgün eğitim merkezlerinde atölye çalışmaları düzenlemek.
 4. Kişisel ve mesleki gelişim için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimler düzenlemek.
 5. Proje hazırlama, yazma, uygulama ve değerlendirme konusunda sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasında farkındalık yaratmak.
 6. Girişimcilik konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak ve teşvik etmek.
 7. Gençlik alanında Gençlik Ulusal Ajansları, Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı, Salto Kaynak Merkezleri, Eurodesk Ağı, Gençlik alanında Komisyon ve Avrupa Konseyi ile işbirliği ve çalışmalar yapmak.
 8. Türkiye-AB müzakerelerini izlemek, bu süreçteki çalışmalara katkı sağlamak.
 9. Türkiye’nin üyeliği ile ilgili yurtiçi ve yurt dışında gerekli tanıtım, bilgilendirme çalışmaları yapmak.
 10. Bölgesel kalkınma projeleri hazırlamak, bu konudaki projelere ortak veya iştirakçi olarak katılmak.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>